EGZAMIN I TURNIEJ

1) Informujemy że egzamin na stopnie kyu dla dzieci odbędzie się 2 lutego – wtorek (SP nr 18, os. Armii Krajowej 100).


2) Egzamin na stopnie kyu i Dan dla dorosłych odbędzie się 9 lutego – wtorek (SP nr 18, os. Armii Krajowej 100).


3) Gwiazdkowy Turniej Karate dla dzieci i młodzieży odbędzie się 15 Grudnia we wtorek – osiedle Armii Krajowej 100, SP nr 18, bez publiczności i z podziałem na grupy. Zgłoszenia u prowadzących Sensei do 4 grudnia. W tym dniu tradycyjnie zachęcamy również do wsparcia zbiórki dla schroniska dla zwierząt.


Osu!