LISTA KATA WYMAGANYCH NA EGZAMIN

Dosłownie przetłumaczenie słowa kata to „kształt” albo „forma”. Kata jest odpowiednią sekwencją bloków, kopnięć i uderzeń z jednej albo większej ilości pozycji, włączając ruchy do przodu, w tył i obrotowe. Poszczególne ruchy i ich kolejność są ściśle określone. Balans między techniką ofensywną a obronną oraz pozycje używane we wszystkich kierunkach, daje każdemu kata niepowtarzalny charakter.

Kata ucieleśnia idee „ren ma” ( zawsze doskonalić ). Zwracanie uwagi na szczegóły jest niezbędne dla doskonałego wykonania kata oraz kultywowania samodyscypliny.

Wyższy poziom karate może zostać osiągnięty wyłącznie poprzez koncentrację, poświęcenie i praktykę, gdzie kata utrwalane jest w podświadomości przez tysiące powtórzeń.

Masutatsu Oyama powiedział, że „należy myśleć o karate jako o języku – kihon (podstawa) może być traktowane jako litery alfabetu, kata (formy) stanowią ekwiwalent słów i zdań, a kumite (walka) będzie analogiczne do rozmowy”. Twierdził, że byłoby lepiej znać mistrzowsko jedno kata niż opanować wiele a tylko połowicznie.
Masutatsu Oyama także określił trzy podstawowe zasady kata:

Waza no Kankyu – Tempo technik ( wolno / szybko ). Tempo kata zmienia się – niektóre techniki są wykonane szybko, podczas gdy inne są spowolnione.
Chikara no Kyojaku – Moc siły ( silny / słaby ). Moc techniki wywodzi się z właściwego bilansu między siłą i relaksem.
Iki no Chosei – kontrola oddechu ( jego regulacja )

PONIŻEJ LISTA KATA WYMAGANYCH NA EGZAMINIE:

10 kyu
Kihon kata sono ichi

9 kyu
Taikyoku sono ichi
Taikyoku sono ni

8 kyu
Taikyoku sono san
Pinan sono ichi
Sokugi taikyoku sono ichi

7 kyu
Pinan sono ni
Pinan sono san
Sokugi taikyoku sono ni

6 kyu
Pinan kata sono yon
Pinan kata sono go

5 kyu
Pinan sono ichi ura
Pinan sono ni ura
Yantsu
Sokugi taikyoku sono san

4 kyu
Pinan sono san ura
Pinan sono yon ura
Sanchin
Gekisai sono ichi

3 kyu
Pinan sono go ura
Tsukinokata
Gekisai sono ni

2 kyu
Tensho
Gekisai sono san (Gekisai sho)

1 kyu
Tekki sono ichi
Saifa

I Dan
Tekki sono ni
Bassai dai

II Dan
Tekki sono san
Seienchin