#Zostań w domu

Osu!
Informujemy, że zgodnie z państwowymi zaleceniami i związanym z nimi zamknięciem szkół do 14 kwietnia, nasz Klub również nie będzie prowadził treningów w tym okresie.
Liczymy, że wkrótce znów będziemy trenować razem. Tymczasem zachęcamy do trenowania w domu.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd PKKK podjął decyzję, że w obecnej trudnej sytuacji, członkowie klubu zwolnieni będą z opłaty członkowskiej za kwiecień 2020.
Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości!
がんばって !